adobe creative cloud

แนะนำโปรแกรม Prelude และ SpeedGrade ที่มีในชุด Adobe CS6 Master Collection

วันนี้ จะแนะนำ สองโปรแกรมใหม่ ที่บางคน ไม่เคยเปิดขึ้นมาใช้เลย เลยสงสัยว่าโปรแกรมใหม่ทั้งสองตัวนี้ ว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไรกันแน่

[…]