การสร้าง Dreamweaver Template (ตอนที่ 1)

การสร้างเว็บไซต์นั้น หลังจากที่เราออกแบบและจัดทำหน้าแรกของเว็บไซต์เป็น HTML ได้สำเร็จแล้ว ?ก็ยังต้องทำเว็บไซต์หน้าอื่นๆอีก สิ่งที่ตามมาคือ เมื่อมีเว็บเพจหลายๆหน้าเข้า การบริหารจัดการเริ่มทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไข HTML หากต้องตามไปแก้ไขทุกหน้า นอกจากยุ่งยากแล้ว โอกาสจะผิดพลาดยังมีสูงอีกด้วย

 

Dreamweaver จึงมีฟังก์ชั่นให้สามารถสร้างเป็น Template ได้ เพื่อให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง หน้าเว็บไซต์ส่วนของ HTML ได้ง่ายขึ้น โดยข้อดีของการสร้างเป็น Template คือ

  • ไม่ต้องเขียนโค๊ดใหม่ ทุกครั้งที่สร้างหน้าใหม่ ลดความผิดพลาดในการโค๊ดโปรแกรม
  • กำหนดส่วนที่ต้องเหมือนกัน ทุกหน้า หรือ เป็นส่วนของ Template โดยส่วนของ Template จะเป้นส่วนที่ไม่ให้แก้ไข (ใน Dreamweaver) และในหน้า HTML ที่สร้างจาก DWT นั้น จะอัพเด็ท HTML ส่วนนั้นตาม DWT แม่ได้
  • กำหนดจุดที่ให้สามารถอัพเด็ทข้อมูลได้

แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน นั่นคือ Dreamweaver Template?ไม่ใช่มาตรฐาน จึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ นั่นหมายความว่า ถ้าใช้ Dreamweaver Template?ก็ต้องใช้ Dreamweaver?เท่านั้น จะเปลี่ยนใจไปใช้โปรแกรมอื่นไม่ได้นะ เออ… !!??

[…]