7 ขั้นตอน การติดตั้ง Xampp บน Windows

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/index.html

ขั้นตอนที่ 2

ดาวน์โหลดลง Windows ผมก็คลิกที่ XAMPP For Windows
https://www.apachefriends.org/download.html
หาเวอร์ชั่นสำหรับ Windows ให้ตรงกับ Windows ของเรา ตรวจดูด้วยว่าเป็นแบบ 64 bit หรือ 32 bit

ถ้าเป็น Windows10 เข้าไปดูที่ setting -> About -> Device specifications หัวข้อ System type

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เราก็ทำการเปิดไฟล์ ถ้าไฟล์เป็น .exe ให้ดับเบิลคลิกได้เลย แต่ถ้าโหลดมาเป็น .zip หรือ .gzip ให้แตกไฟล์ก่อน

ขั้นตอนที่ 4

ทำการติดตั้งตามขั้นตอนโดยกด Next ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาถามว่าจะเริ่มเปิดใช้งาน XAMPP เลยหรือไม่ เมื่อพร้อมแล้วคลิก Finish ได้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 5

ทำการตั้งค่า XAMPP โดยสั่งเปิด Apache กับ MySQL components. หรือเปิด components อื่นๆ ที่จะใช้ โดยกดไปที่คำว่า Start หากมีการทำงานถูกต้อง สถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว (ชื่อปุ่มจะเปลี่ยนจาก Start เป็น Stop อย่าสับสน)

ขั้นตอนที่ 6

ตั้งค่า Apache และ MySQL โดยคลิกไปที่ Admin ของ Apache และ MySQL ใน Control Panel

โครงสร้างของไฟล์ใน XAMPP ดังนี้

  • xampp\apache : จัดเก็บไฟล์ของ Apache
  • xampp\htdocs : จัดเก็บไฟล์โค้ด php ของเว็บไซต์ เราต้องวางโค้ดเว็บไซต์ภายในโฟลเดอร์นี้ โดยต้องให้ไฟล์ index.php อยู่ในโฟลเดอร์นี้ และไม่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยอื่นๆ หรือพูดง่ายๆ คือ คลิกเข้าไปใน htdocs แล้วต้องเจอ index.php
  • xampp\mysql : จัดเก็บ mysql รวมทั้งข้อมูลที่เป็น ฐานข้อมูล
  • xampp\php : จัดเก็บไฟล์สำหรับประมวลผล php เราอาจจะต้องเข้ามาแก้ไขปรับแต่งค่า PHP ในนี้ เช่นพวก php.ini , extension
  • xampp\phpMyAdmin : เป็นไฟล์โปรแกรม phpMyAdmin ใช้สำหรับเป็นตัวควบคุมฐานข้อมูล Database

ขั้นตอนที่ 7

เปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ “localhost” ในแถบ address เพื่อทดสอบว่าการติดตั้ง XAMPP ในระบบเรียบร้อยสมบูรณ์ ถ้าทำงานได้สมบูรณ์จะพบหน้าแสดงรายละเอียดของ XAMPP ส่วนการเรียกใช้โปรแกรม Xampp นั้น จะต้องเปิดโปรแกรมจากเมนู Start ของ Windows ทุกครั้ง แต่เราสามารถให้ทำการ Start อัตโนมัติและเปลี่ยน port อื่นๆ ที่ไม่ใช่พอร์ท 80 อันเป็นพอร์ทพื้นฐานได้ การปรับแต่งค่าต่างๆ จะเขียนในบทความต่อไป