เริ่มต้นใช้งาน Photoshop CS6

บทความจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (basic) ระดับกลาง หรือ เริ่มพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop CS6 ขึ้นมาบ้างแล้ว (intermediate) ในระดับนี้จะเป็นวิธีการใช้งานเชิงประยุกต์มากขึ้น และส่วนสุดท้ายคือ ขั้นสูง (advance) เป็นเทคนิคการใช้งานเฉพาะด้านสำหรับเทคนิคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ขั้นพื้นฐาน (basic)

สำหรับ Photoshop CS6 ระดับ basic สำหรับน้องๆ หรือ เพื่อนๆ ที่เป็นมือใหม่หัดเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม และเครื่องไม้เครื่องมือหลักๆที่จำเป็นต้องใช้งานประจำ

โปรแกรม Photoshop CS6 ประกอบไปด้วย

  1. เมนูของโปรแกรม Application Menu
  2. เมนูของพื้นที่ทำงาน Panel Menu
  3. เครืองมือใช้งาน Tool และ ส่วนควบคุมการใช้เครื่องมือ Tool Contorl Menu

รูปด้านล่างเป็นหน้าตาของโปรแกรม ผมได้แสดงส่วนสำคัญหลักต่างๆ ไว้ให้เห็น สำหรับรายละเอียดของแต่ละส่วน จะแสดงให้เห็นในการสอนแต่ละบทความ ซึ่งจะดีกว่า และเข้าใจมากกว่า เพราะไม่ต้องการให้ท่องจำ ว่าส่วนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ประมาณนั้น เรียนรู้จารการใช้งานจริงดีกว่า

Photoshop CS6 layout

Photoshop CS6 layout

1. วิธีเปิดและปิดโปรแกรม (Opening an Image and Closing work)

การเปิดไฟล์ภาพให้แสดงในโปรแกรม Photoshop CS6 :

วิธีเปิดไฟล์ภาพจากหน้า Windows Desktop – การเปิดไฟล์ภาพ ไม่ว่าจะนามสกุล JPG, PNG, GIF หรือ TIFF โปรแกรมวินโดส์จะเปิดจากโปรแกรม Window photo viewer ซึ่งเป็น Default program แต่ถ้าเราต้องการเปิดไฟล์ภาพแล้วให้เปิดจาก Photoshop มีวิธีที่จะทำให้เปิดไฟล์ภาพเหล่านี้โดย การคลิกขวาที่ไฟล์ภาพ แล้วเลือก Open with – Chosse default program – เลือกโปรแกรม Photoshop แต่ถ้าไม่เห็นโปรแกรม ให้คลิกที่ ลูกศรของ Other program ถ้ายังไม่เห็นอีก ต้องคลิกปุ่ม Browse เพื่อไปที่ซึ่งเก็บไฟล์โปรแกรม หลังจากนี้ทุกครั้งที่เราดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ภาพ ก็จะเปิดด้วยโปรแกรม Photoshop