ทำความรู้จักกับ Adobe AIR

มีคนถามถามผมเกี่ยวกับ Adobe AIR?ว่าคืออะไร ใช้ทำอะไร มีประโยชน์ยังไง มันต่างจาก Flash Player ?อย่างไร และคำถามอีกมากมาย

Adobe AIR LOGO

[…]

เค้าโครงของเอกสาร HTML5 (Document Outlines)

เค้าโครงของเอกสาร HTML5 (Document Outlines) นั้นแตกต่างจาก HTML4 อย่างสิ้นเชิง ซึ่งเราจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดการใช้งาน HTML5 อย่างถูกต้อง ไม่ใช่แค่การเปลี่ยน Tag เท่านั้น

การจัดโครงสร้างภายในเอกสารที่ถูกต้องจะทำให้การเข้าตีความหมายของเอกสารด้วยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Search Engine ตลอดจน อุปกรณ์อ่านเอกสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางสายตา (ตามมาตรฐาน WCAG) ให้สามารถทำความเข้าใจกับเอกสารได้โดยง่าย โดยเปลี่ยบเทียบกับรูปแบบของ HTML4?ที่เราคุ้นเคยกันดีก่อนเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่าง HTML4, XHTML และ ?HTML5

[…]